Taksäkerhet Stockholm


Vårt företag har över 40 års erfarenhet av taksäkerhet, vi kan hjälpa dig till ett säkert tak

Kontakta oss

Ta frågan om taksäkerhet på allvar 

Oavsett om du äger en villa eller en större fastighet har du ett ansvar att erbjuda personer som arbetar på taket rätt taksäkerhet. En sotare kommer exempelvis att ha ditt tak som sin arbetsplats medan han sotar din skorsten - och med detta kommer också krav på att denna arbetsplats ska vara trygg och säker. 

Att ett tak ligger högt upp innebär alltid stora risker med exempelvis fallolyckor och därför är också taksäkerhet en prioriterad fråga som regleras i Plan- och Bygglagen. 

Samma sak kan också sägas om tredje part. Vad händer om en förbipasserande får ett lass snö över sig som faller från ditt tak? Du bär ansvaret i att förhindra detta. Med vår hjälp med taksäkerhet så skapas ett säkert tak, sett ur alla tänkbara perspektiv. 

Exempel på åtgärder för bättre taksäkerhet 

Beroende på olika faktorer - takets utformning, höjd, etc - ser kraven gällande taksäkerhet också annorlunda ut. Oavsett hur din fastighet ser ut kan vi hjälpa dig att skapa en större säkerhet i enlighet med de lagar, regler och föreskrifter som finns. Vi kan exempelvis montera takbryggor, takstegar, ankarpunkter, glidskydd, snörasskydd - en viktig detalj att sätta ovanför exempelvis entrén - räcken och andra skyddsanordningar. 

Utöver detta kan du även anlita oss för service och med detta också ett regelbundet underhåll av din taksäkerhet. Genom vårt serviceavtal så säkerställer du att ditt tak alltid är så säkert  som möjligt att vistas på. Oavsett om du själv ska upp på taket eller om det handlar om att en yrkesman ska utföra sitt dagliga värv på detsamma så måste taket alltid erbjuda säkerhet och trygghet. Vi hjälper dig med detta. 

Taksäkerhet Stockholm Snörasskydd
Säkra tak i Stockholm
Kontakta oss