Hängrännor och stuprör Stockholm


Vi erbjuder fastighetsägare, företag, BRF:er och villaägare professionell hjälp med byte, service och installation av hängrännor och stuprör i Stockholm

Kontakta oss

Experter på takavvattning

Varför är det egentligen viktigt med takavvattning och varför ska du alltid se till att ha fungerande hängrännor och stuprör på din fastighet i Stockholm? Rätt takavvattning är viktigt för att leda bort fukt från fastigheten och frågan ska aldrig viftas bort - vare sig i samband med läggning av ett nytt tak eller sett till underhållet av ett befintligt sådant. 

Vi som professionella takläggare vet att det ofta finns problem med just takavvattningen på fastigheter i Stockholm och detta är någonting som kan komma att medföra stora kostnader för fastighetsägaren. 

Hur ser din takavvattning ut? Hur är egentligen skicket på dina hängrännor i Stockholm? Om du kontaktar oss kan vi göra en kontroll av skick och status på både hängrännor och stuprör. I och med att vi även erbjuder plåtslageri inom vårt företag kan vi också tillverka och skräddarsy lösningar för just din fastighet. 

Skräddarsydda stuprör i Stockholm förhindrar problem 

Med rätt takavvattning minimerar du framtida problem på ditt tak. Att hålla stuprör och hängrännor i gott skick medför en rad olika fördelar.

  • Minskar risken för skador på taket. Hängrännor fångar effektivt upp regnvatten från taket och leder detta bort från taket. Genom detta så kan vattnet inte samlas och skada takets ytskikt eller det underliggande materialet. Läckor och skador på takbeläggning förhindras. 
  • Minskar risken för skador på fasaden. Stuprör å sin sida leder bort regnvattnet från hängrännorna från fastigheten. Detta innebär att fasaden skonas och dels hålls snyggare, men även får ett bra skydd och längre livslängd. 
  • Minskar risken för skador på grunden. Med rätt hängrännor och rätt stuprör leder man även bort allt vatten från grunden. Ser man till exempelvis villaägare som negligerat vikten av rätt takavvattning och korrekt underhåll av hängrännor/stuprör så finns en uppenbar risk i att grunden drabbas av fuktskador och mögelangrepp. 

Vi hjälper dig med kontroll och åtgärder 

Vikten av rätt underhåll av hängrännor och stuprör ska inte underskattas. Att regelbundet ta sig upp på taket för att kontrollera dessa detaljer är ett måste. En rekommendation är att man gör detta årligen och gärna i samband med våren. 

Det innebär också att du ska rengöra dina stuprör och dina hängrännor i Stockholm - detta av den enkla anledningen att vädret - i synnerhet blåst - kommer att föra med sig en massa löv, barr och annan smuts som slutligen hamnar i hängrännorna. Något som också kan innebära att vattnet inte har någonstans att ta vägen: det fastnar och utgör då samma faror som de vi ovan gått igenom. 

Svårigheten med detta ligger i det uppenbara. Rent teoretiskt så är det inga problem att rengöra en hängränna och få bort ansamlingar av löv och barr - men rent praktiskt så kommer problemet att ligga i att det är farligt att ge sig upp på ett tak. Ju högre hus och fastighet - desto större risker och faror. 

Anlita proffs för arbetet med stuprör och hängrännor i Stockholm

Genom att anlita oss för detta garanteras du ett perfekt utfört arbete där fokus alltid ligger på säkerheten. Vi kontrollerar dina hängrännor och stuprör, rengör dem och ser samtidigt över ifall eventuella åtgärder måste vidtas i syfte att säkerställa framtida kvalitet och hållbarhet.

Vi erbjuder fastighetsägare, företag, BRF:er och villaägare professionell hjälp med takavvattning i Stockholm och med kontroller - och åtgärder - av stuprör och hängrännor. Genom vår professionella hjälp så garanteras du ett problemfritt tak till ett rimligt pris.

Hängrännor i Stockholm Hängrännor och stuprännor i Stockholm
Experter på hängrännor och stuprör
Kontakta oss